GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ

Tot procés requereix un rigor que farà que el resultat iguali l’òptim. És molt important el control, tant de qualitat, de temporalitat com del cost per assolir la plena satisfacció.